O nás /

O nás

Mrzkovice leží západně od Světlé nad Sázavou v nadmořské výšce 435 metrů. Název vesnice vznikl pravděpodobně ve významu „ves lidí Mrzkových“.

Poprvé se ves připomíná v roce 1318. Další zpráva o Mrzkovicích je z roku 1591. V tomto roce zemřel Burian Trčka z Lípy, který odkázal svým třem synům sto sedm obcí a osad. Mezi nimi je uváděna i ves Mrzkovice při selském panství. Pod tímto panstvím je ves připomínána až do roku 1850, kdys došlo ke zřízení okresů. Ves připadla pod ledečský okres. V té době zde žilo sto čtyřicet šest obyvatel.

Děti z Mrzkovic a Leštinky navštěvovaly školu ve Světlé nad Sázavou. Po dlouhém jednání došlo v Mrzkovicích 5. srpna 1901 k otevření jednotřídní expozitury světelské školy. Učilo se v pronajaté místnosti domu Jana Rajdlíka. Docházelo sem jedenačtyřicet žáků, které vyučoval Antonín Šustr. V roce 1915 docházelo do expozitury osmdesát čtyři žáků. V tomto roce byla povolena i další třída. Expozitura byla zrušena a vznikla zde samostatná obecná škola. Stále se ale vyučovalo v pronajatých místnostech. V roce 1939 začala obec se stavbou školní budovy. S ještě ne zcela dokončené budově se začalo vyučovat ve školním roce 1945/1946. Počet žáků začal pomalu klesat, a tak došlo k redukci na jednu třídu. V sedmdesátých letech byla škola byla škola pro malý počet žáků uzavřena. Žáci začali dojíždět do školy ve Světlé nad Sázavou. V budově bývalé školy byla otevřena mateřská škola.

Ve vsi vznikl roku 1956 velký požár. Na místo požáru se dostavily hasičské sbory z Dolní Březinky a Světlé. Přes všechno úsilí vyhořeli tři domy do základů.

V Mrzkovicích byl i obecní úřad, pod který spadaly Leštinka a Dolní Březinka. Po druhé světové válce, v roce 1950, došlo k založení jednotného zemědělského družstva. V okolí obce se nalézala řada menších lomů, které již nejsou v provozu.

Na návsi u silnice č.18 z Ledče do Světlé stojí kaple, postavená v polovině 19. století místními občany. Pod podlahou kaple jsou uloženy nádoby s popelem, které se našly v okolí vesnice při stavbě posázavské dráhy. Možná se jednalo o pozůstatky slovanského pohřebiště z pohanských dob. Kaple byla v roce 1994 opravena. Ve věžičce je zavěšen zvon, koupený v roce 1945.

Mrzkovice se spojily v roce 1980 se Světlou nad Sázavou. Její součástí je ves dosud.


(František Pleva, Toulky Vysočinou)
Mrzkovice, Petr Proněk, 2019