Výstavba nové cyklostezky

Dne 23. 9. 2018 byla zahájena stavba Cyklostezka Světlá nad Sázavou - Smrčná, III. etapa. Jedná se o poslední úsek cyklostezky Světlá nad Sázavou – Smrčná, který dovede návštěvníky cyklostezky podél řeky Sázavy do Smrčné. První dva úseky cyklostezky Světlá nad Sázavou – Smrčná vedoucí ze Světlé nad Sázavou směrem k Mrzkovicím byly postaveny najednou v loňském roce za pomoci dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Poslední etapa cyklostezky má délku 1,4 km, šířku 2 m, povrch jemný asfaltobeton. Dopravní režim bude shodný jako na již vybudovaném úseku, tedy stezka pro pěší a cyklisty. Z majetkoprávních důvodů ( nemožnost získání souhlasů vlastníků pozemků na pravém břehu řeky Sázavy ) bude poslední etapa cyklostezky vedena po levém břehu řeky Sázavy v lesním úseku na pozemcích parc.č. 482/1, 248/3, 456, 297/1 vše v k.ú. Kochánov u Lipničky. Začátek tohoto posledního úseku cyklostezky bude za lanovým mostem u kukuřičného mlýna v Mrzkovicích.

Projekt Cyklostezka Světlá nad Sázavou - Smrčná, III. etapa je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osa 1 Dostupnost dopravy; oblast podpory 1.4. Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu.


(Světelský spravodaj, říjnové vydání)
Mrzkovice, Petr Proněk, 2019